PL PL

ŚRODOWISKO PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy – to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku, choroby zawodowej (na przykład w wyniku narażenia na czynniki szkodliwe lub uciążliwe) oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne (www.ciop.pl).

W celu oceny warunków pracy oferujemy następujące usługi:Nasze realizacje