Analizy i badania środowiska naturalnego i środowiska pracy
PL PL

ŚRODOWISKO PRACY

Więcej

ŚRODOWISKO NATURALNE

Więcej

LABORATORIUM

Więcej

KIM JESTEŚMY?

Firma "EQM" System i Środowisko rozpoczęła działalność w 1999 roku. Od samego początku firma specjalizuje się w działalności związanej z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. Swoim Klientom firma oferuje zdobyte przez lata doświadczenie, które przekłada się na fachowość wykonywanych badań, profesjonalizm prowadzonych analiz, symulacji i obliczeń oraz terminowość realizacji zleceń.

Obszary działania dla których firma realizowała opracowania: linie kolejowe; autostrady i drogi; farmy wiatrowe; linii tramwajowe; lotniska; zakłady przemysłowe; linie wysokiego napięcia (110 – 400 KV); środowisko pracy;

Potwierdzeniem fachowości realizowanych usług są posiadane przez firmę certyfikaty: akredytacji laboratorium przez PCA oraz certyfikacji zintegrowanego systemu zarzadzania.